Poštovani korisnici, molimo Vas da pre korišćenja naših usluga pažljivo pročitate Uslove korišćenja i kupovine (u daljem tekstu: Uslovi), budući da svaki pristup websajtu www.novogodisnjipaketici.rs (u daljem tekstu: sajt) i kupovina putem istog, znači da ste ove uslove pročitali, razumeli i da se slažete sa njima u celosti.

Ovi Uslovi primjenjuju se na prava i obaveze koja se odnose na pristup sajtu i kupovinu proizvoda putem web prodavnice – internet trgovine, te prava i obaveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (u daljem tekstu: Ugovor) između Vas kao korisnika usluge – kupca i USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD (u daljem tekstu:USAGIC) kao davaoca usluge – prodavca, i imaju se smatrati sastavnim delom Ugovora.

Ukoliko ne prihvatate ove Uslove bez ograničenja, molimo Vas da ne koristite naš sajt.

I OPŠTE ODREDBE

1. Osnovni podaci o davaocu usluga

Naziv: USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD

Sedište: Jurija Gagarina 14g, Beograd

MB: 20422475

PIB: 105611270

e-mail adresa: [email protected]

kontakt telefon: 0114061243

2. Ograničenje prema uzrastu

Morate biti punoletni u okviru jurisdikcije koja važi u mestu vašeg prebivališta kako biste mogli da pristupite i koristite sajt.

3. Promenljivost uslova

Postoji mogućnost da će se Uslovi mienjati sa vremena na vreme bez obaveštenja, te je potrebno da periodično posetite sajt kako biste bili upoznati sa (ne)izmenjenim Uslovima. Izmenjeni Uslovi stupaju na snagu momentom postavljanja na sajt tj. momentom kada je omogućen pristup istim.

4. Prihvatanje

Vaš pristup i korišćenje sajta obuhvaćeni su isključivo ovim Uslovima. Vi nećete koristiti sajt za svrhe koje nisu u skladu sa predmetnim Uslovima ili su njima zabranjene. Korišćenjem sajta, Vi u potpunosti prihvatate navedene Uslove i time prihvatate korišćenje sadržaja ovih stranica isključivo za ličnu upotrebu i na sopstvenu odgovornost.

5. Pristup i upotreba usluga

Mogućnost upotrebe sajta i svih ostalih usluga koje su obezbeđene putem ili na samom sajtu zajednički se nazivaju “usluge”. Postoji mogućnost da ćemo uz pomoć trećeg lica obezbediti korišćenje svih usluga. Usluge se mogu obezbediti korišćenjem servera i druge opreme koji se nalaze u bilo kojoj državi. Možete pristupiti i koristiti navedene usluge kroz interfejs koji je obezbeđen na samom sajtu i koji je u skladu sa ovim uslovima. Takođe, usluge možete koristiti isključivo za ličnu upotrebu, a preprodaja, prenošenje ili omogućavanje bilo koje usluge trećem licu su strogo zabranjene.

6. Sigurnost i virusi

Implementirali smo prikladnu tehnologiju i sigurnosne dodatke kako bismo zaštitili Vaše informacije od neovlašćenog pristupa ili neprikladne uprotrebe. Iako smo se u najvećoj meri potrudili da obezbedimo da Vaše informacije budu bezbedne u okviru našeg sistema, nijedan transfer podataka putem interneta ne može biti 100% obezbeđen. Kao rezultat, ne možemo da garantujemo za sigurnost nijedne informacije koju nam pružite, stoga to činite na sopstvenu odgovornost, a Vašom upotrebom sajta dajete saglasnost na ovakav rizik. Preuzeli smo potrebne korake da osiguramo da sajt ne sadrži nikakve kompjuterske viruse i druge štetne komponente. Međutim, bilo bi poželjno da instalirate i održavate prikladne anti-virus i druge zaštitne softvere na uređajima sa kojih pristupate i koristite sajt. Bez ograničavanja bilo kog drugog dela ovih Uslova, mi se odričemo odgovornosti za bilo koji kompjuterski virus ili štetni ili destruktivni program koji biste mogli da preuzmete sa ili kroz naš sajt.

7. Privatnost

Poštujemo Vašu privatnost. Pretraživanje sajta moguće je bez pružanja bilo kakvih ličnih informacija osim onih ličnih informacija koje biste svesno i samostalno pružili, dok je za samu kupovinu u web prodavnici neophodno da nam pružite određene lične informacije. Mi ćemo prikupiti, koristiti i obelodaniti lične informacije onako kako je opisano u politici privatnosti, koja je dostupna ovde. Vi pristajete na prikupljanje, upotrebu i otkrivanje vaših ličnih informacija za svrhe opisane u politici privatnosti. Postoji mogućnost da ćemo prikupljati i održavati statistiku u vezi sa brojem posta sajtu, tipu pretraživača i uređaja za pristup sajtu, internet protokol adresama uređaja kojima se pristupa sajtu i sličnim neprepoznatiljivim informacijama. Ove informacije će se koristiti isključivo za interne svrhe sa ciljem održavanja, upravljanja i poboljšanja sajta.

8. Geo-lokacija

Sajt sadrži i pruža određene funkcionalnosti i usluge od strane trećih lica koja nam obezbeđuju da prikažemo mape, geokodiranje, mesta i drugi sadržaj sa Google, Inc, ili trećeg dobavljača kao što je Google, kao deo sajta (geo-lokacijske usluge). Vaša upotreba geo-lokacijskih usluga je predmet trenutnih uslova korišćenja za Google Maps/ Google Earth, a korišćenjem geo-lokacijskih usluga pristajete da budete obevezani uslovima korišćenja od strane Google-a.

9. Autorska prava – vlasništvo sadržaja

Sajt, njegova organizacija i dizajn (uključujući sve softverske kodove, građu i izgled sajta i njegovih korisničkih interfejsa) kao i sve informacije, slike, vizuali, tekstovi, video i audio zapisi, fotografije i sav drugi materijal i sadržaj koji se nalazi na ovom sajtu (u daljem tekstu: “sadržaj”) su zaštićeni autorskim i drugim pravom intelektualne svojine, na kojima USAGIC ima vlasništvo ili pravo korišćenja. Možete pristupiti ili preuzeti infromacije sa sajta za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ali je strogo zabranjeno kopiranje, reprodukcija, republikacija, postavljanje, prenošenje, prikaz, korišćenje na drugoj veb stranici, izvođenje, distribucija, modifikacija ili derivacija našeg sadržaja ili sadržaja našeg korisnika bez prethodnog pismenog odobrenja. Ne ostvarujete vlasničko pravo na sadržaj time što pristupate sajtu ili ga koristite, a postavljanje sadržaja od strane USAGIC na sajt ne predstavlja odricanje ni od kog prava na taj sadržaj.

10. Povratna informacija

Ukoliko nam pošljete bilo koju vrstu komentara, pitanja, sugestija ili povezanih materijala bilo kojim putem komunikacije sa idejom da sugerišete ili preporučite određene promene na sajtu, usluga koje se nude putem sajta ili našeg sadržaja, u tom slučaju:

 • nijedna povratna informacija nije niti će biti tretirana kao poverljiva informacija ili intelektulana svojina;
 • USAGIC je slobodna da koristi, bez kompenzacije ili pripisivanja Vama, bilo koju ideju, know-how, koncept, tehnike ili drugu intelektualnu svojinu ili vlasničko pravo koje sadrži povratna informacija u bilo koje svrhe; i
 • shvatate i slažete se sa tim da USAGIC nije obavezna da koristi, prikaže, reprodukuje ili podeli takavu ideju, know-how, koncept ili tehnike koje sadrži povratna informacija i nemate pravo da od nas to zahtevate.

11. Sedište u Srbiji

USAGIC posluje iz Beograd, u Srbiji i ne garantuje da su sajt, usluge, sadržaj ili sadržaj korisnika prikladni ili dostupni za upotrebu u svakoj jurisdikciji. Oni koji pristupe sajtu sa drugih lokacija čine to na sopstvenu inicijativu i odgovorni su za saglasnost sa lokalnim pravom ukoliko je ono primenljivo.

12. Ime, logo i ostale oznake

Naše ime, logo i sve ostale naše oznake i imena koja se nalaze na našem sajtu vlasništvo su USAGIC. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve ostale oznake koje se nalaze na našem sajtu vlasništvo su trećih lica i koriste se uz dozvolu ili putem licence.

13. Link-ovanje

Bilo koji sajt kojem možete pristupiti putem našeg sajta (koji je link-ovan sa našeg sajta) nije u opsegu naše kontrole i njemu pristupate na sopstvenu odgovornost. Postoji mogućnost da link-ovani sajtovi imaju drugačije uslove korišćenja i polise od naših, a oni će važiti za sve Vaše aktivnosti na njihovom sajtu. Ne podrazumeva se nikakva pravna odgovornost sa naše strane za link-ovane sajtove i njihov sadržaj. Mi obezbeđujemo te link-ove isključivo kao pogodnost; oni nisu nikakva vrsta odobrenja niti vrsta preporuke sa naše strane. Zabranjeno je korišćenje naših vizuala ili logo-a na Vašem sajtu bez prethodnog pismenog odobrenja, a takođe je zabranjena upotreba link-a našeg sajta koja bi sugerisala da mi sponzorišemo, odobravamo ili da smo povezani sa vašim poslovanjem ili vašim veb-sajtom.

14. Modifikacije i ažuriranje

Postoji mogućnost da postavimo nove dodatke na sajt i usluge, uklonimo postojeće dodatke ili na drugi način modifikujemo sajt, usluge i sadržaj (uključujući njihovu funkcionalnost, izgled, univerzalne lokatore i softverske komponente), bez prethodnog obaveštenja.

15. Okolnosti izvan naše kontrole

Nećemo snositi odgovornost za bilo koju vrstu prekida ili odlaganja početka bilo koje od naših obaveza obuhvaćene ovim uslovima koji su izazvani okolnostima izvan naše kontrole. Naš rad će se smatrati suspendovanim na period dok takve okolnosti traju, a navedeni prekid ćemo nadoknaditi u trajanju samog prekida. Uložićemo sve potrebne napore kako bismo okončali takvu okolnost ili našli rešenje kako bismo mogli da ispunimo svoje obaveze uprkos navedenim okolnostima.

16. Izjava o odricanju od odgovornosti

USAGIC nastoji da bude što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena. Međutim, ne može garantovati da su sve informacije kompletne i bez propusta, kako u pogledu štamparskih grešaka, opisa karakteristika, tako i cena. USAGIC zadržava pravo da promeni sadržaj ovog sajta ili proizvode i cene navedene na sajtu u bilo koje vrijeme i bez prethodnog upozorenja. Takođe, može se desiti da sadržaj bude zastareo, međutim, USAGIC se ne obavezuje se da redovno ažurira informacije sadržane na ovom sajtu. Ne garantuje da će ovaj sajt funkcionisati bez prekida i da će biti pravovremen, siguran ili bez grešaka. Takođe, USAGIC ne garantuje da će nedostaci biti blagovremeno pa čak ni periodično ispravljani ili da je sadržaj kompatibilan sa Vašim računarom, hardverom ili softverom.

USAGIC zadržava pravo greške u opisu i slici proizvoda koje su postavljene prema informacijama od strane proizvođača. USAGIC sve materijale, fotografije i tekstove postavlja na sajt u duhu dobrog trgovca, a sve u cilju kako bi kupcima olakšali izbor proizvoda prilikom kupovine. USAGIC ne može garantovati da fotografije proizvoda istakute na sajtu u potpunosti odgovaraju izgledu samog proizvoda. Za moguće nenamerne greške kod opisa proizvoda ne odgovaramo. Takođe, može postojati mogućnost razlike između stvarnog proizvoda i fotografije proizvoda, te opisanog proizvoda, ukoliko je proizvođač izmenio neku od karakteristika ili sadržaj proizvoda.

USAGIC se izričito odriče, u najvećoj mogućoj zakonom dozvoljenoj meri, svih direktnih, posrednih, zakonskih i drugih garancija ili obaveza, uključujući i garancije isplativosti i svrsishodnosti, prikladnost za određene potrebe i garanciju u vezi sa svojinskim pravima ili pravima intelektualne svojine. Sajt sadrži informacije opšte prirode, koje nisu namijenjene za rešavanje specifičnih situacija ili za neku konkretnu osobu ili entitet, i one ne predstavljaju profesionalni savet.

17. Izjava o zaštiti privatnosti korisnika

„U ime USAGIC eCommerce Solutions doo obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalititne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u USAGIC eCommerce Solutions doo odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti”.

II WEB PRODAVNICA – INTERNET TRGOVINA

1. Cena, način plaćanja i isporuka proizvoda

Cena proizvoda naznačena je uz svaki artikal na sajtu. Sve cene na sajtu izražene su u dinarima. Svi proizvodi biće isporučeni po cenama koje su važile pri izradi porudžbine.

Plaćanje se vrši gotovinom, prilikom isporuke proizvoda na adresu kupca, po osnovu računa koji će biti dostavljen uz proizvod.

Isporuka proizvoda nije uračunata u cenu naznačenu uz artikal, već se naknadno obračunava u postupku naručivanja proizvoda.

Isporuka se vrši samo na teritoriji Srbije u roku od 7 dana.

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod koji mu bude poslat na traženu adresu, smatraćemo da je ugovor raskinut usled neispunjenja njegove obaveze i u tom slučaju kupac će biti dužan da snosi trošak isporuke i povraćaja poslate robe.

2. Registracija

Registracija korisničkog naloga nije nužan uslov za kupovinu proizvoda na sajtu. Registracija nudi pogodnost čuvanja podataka, tako da ih korisnik ne mora unositi prilikom svake sledeće kupovine.

3. Naručivanje i zaključivanje ugovora o prodaji na daljinu

Kupovinu proizvoda na sajtu započinjete odabirom artikla i klikom na dugme „dodaj u korpu“. Potom možete nastaviti kupovinu dodajući još artikala u korpu, možete pogledati sadržaj Vaše korpe (što možete učiniti u svakom trenutku) ili možete završiti kupovinu.

Klikom na dugme „završi kupovinu“ prikazaće Vam se detalji Vaše porudžbine koji uključuju naziv i količinu željenog proizvoda, cenu proizvoda, cenu isporuke i ukupnu cenu koju će kupac bti dužan da plati. Takođe, istom prilikom biće neophodno da unesete podatke za plaćanje/isporuku i to: ime i prezime, državu, adresu i kućni broj, grad, regiju, poštanski broj, kontakt telefon i e-mail adresu.

Nakon provere unetih podataka i  iskazane cene, dovoljno je da kliknete na dugme „naruči“ čime nam šaljete ponudu i saglasnost sa sadržinom ugovora o prodaji na daljinu i uslovima internet prodaje. Tekst ugovora možete pronaći ovde.

Vašu poružbinu potvrdićemo slanjem elektronske poruke (e-mail) čime je Ugovor zaključen.

Korisnici web prodavnice dužni su da prilikom naručivanja daju tačne, važeće i potpune lične podatke, dok suprotno postupanje ovlašćuje USAGIC da uskrati takvom korisniku pristup ili ostvarenje svih ili dijela usluga ponuđenih na sajtu.

III SAOBRAZNOST I PODNOŠENJE REKLAMACIJE

1. Odgovornost USAGIC za saobraznost robe

USAGIC je dužan da isporuču robu saobaraznu Ugovoru, u suprotnom odgovara za nesaobraznost robe ugovoru koja je postojala u trenutku prelaska rizika na potrošača, bez obzira da li je znao za nesaobraznost, kao i za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi nakon prelaska rizika na potrošača, ako potiče od uzroka koji je postojao pre prelaska rizika na potrošača. USAGIC ne odgovara za nesaobraznost robe ako je u trenutku zaključenja ugovora potrošaču bilo poznato ili mu nije moglo ostati nepoznato da roba nije saobrazna ugovoru ili je uzrok nesaobraznosti u materijalu koji je dao potrošačUSAGIC je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača tj. od dana prijema robe. Ako se nesaobraznost pokaže u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe, odnosno nesaobraznosti.

Potrošač ima pravo da zahteva od USAGIC da se nesaobraznost otkloni bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor uz povraćaj plaćenog iznosa. Potrošač prvenstveno ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom, osim ako je izabrani zahtev nemoguć ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za USAGIC. Pravo izbora potrošač ima ako u roku od 90 dana od preuzimanja obavesti USAGIC o nesaobraznosti. Ako ne obavesti USAGIC o postojanju nesaobraznosti robe ugovoru u roku od 90 dana od kada je otkrio nesaobraznost, a najkasnije u roku od dve godine od prelaza rizika, potrošač gubi prava koja mu po tom osnovu pripadaju.

USAGIC je dužan da opravku ili zamenu izvrši u primerenom roku, ali ne dužem od 15 dana od dana podnošenja zaheva i bez značajnijih neugodnosti za potrošača, uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio. Ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, ili ako USAGIC nije izvršio opravku ili zamenu u roku ili ako opravka ili zamena nije moguća bez značajnijih neugodnosti za potrošača, potrošač ima pravo da zahteva umanjenje cene ili raskid ugovora uz povraćaj plaćenog iznosa.

Troškove neophodne da se roba saobrazi ugovoru (troškovi rada, materijala, preuzimanja, i isporuke) plaća USAGIC.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

2. Pravo na reklamaciju

Možete izjaviti reklamaciju u slučaju nesaobraznosti, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka.

Reklamacija se podnosi popunjavanjem obrasca za reklamaciju koju dostavljate elektronski ili pismeno na adresu USAGIC.

Osoba ovlaščena za prijem reklamacija u evidenciji o primljenim reklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećim podacima:

 • O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
 • Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
 • Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
 • Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 • Odluku o odgovoru potrošaču,
 • Datum dostavljanja te odluke,
 • Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
 • Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
 • Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.

Prispele reklamacije unose se u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski. Osoba ovlašćena od strane USAGIC za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija koja odlučuje o reklamaciji radi daljeg vodjenja postupka. Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija o reklamaciji odlučuje odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije. O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem. 

Svi troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret prodavca.

Prispelu reklamaciju pregleda osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Osoba odgovorna za reklamacije, može doneti odluku:

 1. Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca
 2. Da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim
 3. Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu ili drugom dokazu koji pruži potrošač (ugovor na daljinu).

Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.

Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda, spajanje na nesigurne izvore napajanja ili nepravilno održavanje robe.

IV ODUSTANAK OD UGOVORA

1. Pravo na odustanak od ugovora

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošaca („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), potrošači imaju pravo da odustanu od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem web shop porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe (bez navodjenja razloga i dodatnih troškova sem troškova povrata-slanja prodavcu) od dana prijema robe. Mi ćemo izvršiti povraćaj uplata koje smo primili od Vas, u roku od 14 dana od dana kada primimo izjavu o odustanku od ugovora i kada se uverimo da je roba neoštećena. Potrošač je dužan da vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku.

Da biste mogli da ostvarite pravo na odustanak, morate da nas obavestite o svojoj odluci o odustanku od ugovora. Potrebno je da popunite Obrazac za odustanak od ugovora koji možete dostaviti poštom ili elektronskom poštom.

2. Posledice odustanka

2.1. Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, USAGIC eCommerce Solutions doo je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja.”

2.2. Povraćaj robe

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršicemo povraćaj plaćenih iznosa koje smo primili od Vas bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo primili Vašu izjavu i nakon prijema neoštećene robe.

Robu možete vratiti isključivo ako je neoštećena, u originalnom pakovanju i uz prateću dokumentaciju koja je zajedno sa njom isporučena (račun, garancija, uputstvo za upotrebu).

Ukoliko robu kojom ste nezadovoljni vraćate poštom, troškove ove dostave snosite Vi sami.

U roku do 14 dana od pristizanja obaveštenja o povratu robe od strane kupca i nakon prijema neoštecene robe u originalnom pakovanju i sa svom pratećom dokumentacijom, kupcu će biti vraćen celokupan iznos, na isti način na koji je uplata izvršena, osim ako se izričito ne zahteva drugačije. U slučaju da zahtevate drugi način povraćaj plaćenog iznosa, prodavac ne snosi nikakve troškove u odnosu na povraćaj.

Kupac je dužan robu predati ili je poslati na našu adresu bez nepotrebnog odgadjanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Smatra se da ste izvršili svoju obavezu na vreme ako pre isteka napred navedenog roka robu predate nama, odnosno licu koje smo ovlastili da je primi. Pre raskida Ugovora možete nas pozvati na broj telefona 0114061243 ili se javiti na [email protected] kako bi Vam bio objašnjen postupak vraćanja robe.

2.3. Troškovi povraćaja robe

Vi snosite sve troškove povraćaja robe.

2.4. Odgovornost potrošača za umanjenje vrednosti robe

Odgovorni ste za svako umanjenje vrednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrdjivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti robe.

3. Isključenje prava na odustanak od ugovora

Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora ako je:

 1. pružanja usluga, nakon što je usluga u potpunosti izvršena ako je pružanje usluge počelo nakon izričite prethodne saglasnosti potrošača i uz njegovu potvrdu da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada trgovac u potpunosti izvrši ugovor;
 2. isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje trgovac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;
 3. isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 4. isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 5. isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 6. isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 7. isporuke alkoholnih pića čija je cena dogovorena u vreme zaključivanja ugovora o prodaji i čija se isporuka može izvršiti tek nakon 30 dana od dana zaključenja ugovora, a čija stvarna cena zavisi od promena cena na tržištu na koje trgovac ne može da utiče;
 8. ugovora kojima potrošač izričito zahteva posetu od strane trgovca u cilju sprovođenja hitnih popravki ili održavanja; ukoliko prilikom ove posete trgovac pruži i druge usluge osim onih koje je potrošač konkretno zahtevao ili dostavi drugu robu osim delova za zamenu koji su neophodni za održavanje ili izvršenje popravke, pravo na odustanak od ugovora se odnosi na ove dopunske usluge ili robu;
 9. isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 10. isporuke novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 11. ugovora zaključenih na javnoj aukciji;
 12. pružanja smeštaja koji nije u stambene svrhe, transporta robe, usluga iznajmljivanja automobila, usluga pripreme i dostavljanja hrane ili usluga povezanih sa slobodnim aktivnostima ukoliko ugovor predviđa konkretni rok ili period izvršenja;
 13. isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti potrošača i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

V ZAVRŠNE ODREDBE

1. Zabranjene aktivnosti

Nije dozvoljena upotreba sajta za bilo koje svrhe koje su protivzakonite ili zabranjene ovim uslovima. U vezi sa (bez ograničenja na) drugim zabranama koje su istaknute u ovim uslovima, nije dozvoljeno ništa od dolevnavedenog prilikom pristupanja ili korišćenja našeg sajta:

 • Korišćenje sajta na način koji bi mogao da ošteti, onemogući, preoptereti ili oslabi sajt ili se umeša u korišćenje sajta bilo kog drugog lica;
 • Uznemiravanje bilo koje vrste, uključujući e-mail, ćaskanje ili upotrebu neprikladnog, uvredljivog ili pogrdnog jezika (prema našem tumačenju);
 • Lažno predstavljanje drugih, uključujući i zaposlene u ili predstavnike USAGIC ili drugih posetioca;
 • Postavljanje, distribucija ili na drugi način objavljivanje određenog sadržaja koji sadrži klevetu, koji je nepristojan, preteći, narušava privatna i javna prava, uvredljiv, ilegalan ili na drugi način upitan ili koji može da sadrži ili ohrabri krivično delo, ugrozi lična prava bilo koje strane ili na drugi način naruši prava;
 • Postavljanje bilo koje vrste reklamnog sadržaja ili poziv drugima da se priključe ili postanu član neke druge online usluge ili druge organizacije;
 • Zaobilaženje ili onemogućavanje pristupa kontroli tehnologije, sigurnosti uređaja, procedura, protokola ili tehničkih zaštitnih mehanizama koji mogu biti postavljeni kao deo sajta, ili bilo kog hardvera ili softvera koji se koriste za omogućavanje sajta, ili hardvera, softvera ili usluga trećih lica;
 • Korišćenje sajta, hardvera ili softvera sa ciljem pretraživanja sajber ili kripto valuta;
 • Prikupljanje našeg sadržaja ili sadržaja korisnika ili informacija ili na drugi način pristup sajtu korišćenjem automatizovanih sredstava (kao što su botovi, roboti, scraper-i) bez naše dozvole.

2. Naknada štete

Pristajete da naknadite štetu i isključite odgovornost USAGIC i njegovih direktora, zaposlenih, vlasnika i predstavnika za sve gubitake, troškove i štetu (uključujući stvarne pravne troškove) koji su posledica, direktno ili indirketno, narušavanja ovih uslova ili neke vaše aktivnosti u vezi sa sajtom.

3. Potraživanje prava intelektalne svojine

Ukoliko smatrate da je vaš rad predmet narušavanja autorskog prava ili prava žiga i da se isto nalazi na sajtu, molimo vas da nas kontaktirate na 0114061243 i pružite sledeće informacije:

 • Potpis ili elektronski potpis osobe koja ima dozvolu da postupa po nalogu vlasnika na ekskluzivna prava koja su narušena;
 • Identifikaciju dela zaštićenog autorskim pravom ili pravom žiga za koje se tvrdi da je narušeno ili, ukoliko je nekoliko dela obuhvaćeno, reprezentativnu listu tih dela, i datum i vreme izvršenja navedenog narušavanja;
 • Identifikaciju materijala za koji se tvrdi da je predmet narušavanja prava ili predmet takve aktivnosti i za koji se traži onemogućavanje ili uklanjanje sa ovog sajta uz dovoljno informacija kako bismo mogli da lociramo materijal;
 • Opis Vaših interesa ili prava koja polažete na delo za koje se tvrdi da je narušeno;
 • Dovoljno informacija koje će omogućiti USAGIC da vas kontaktira kao stranu koja se žali tj. adresu, broj telefona i, ukoliko je dostupna, e-mail adresu putem koje možete biti kontaktirani.
 • Izjavu da u dobroj volji smatrate da upotreba navedenih materijala nije dozvoljena od strane imaoca autorskog prava ili prava na žig, njegovog zastupnika ili da nije zakonom dozvoljena.
 • Izjavu da su navedene informacije tačne, pod krivičnom i materijalnom odgovornošću, i da imate dozvolu da delujete u ime vlasnika koji polaže ekskluzivno pravo na delo koje je narušeno.

4. Ostalo

Predmetni uslovi sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014, 6/2016 – dr. zakon i 44/2018 – dr. zakon), Zakonom o elektronskoj trgovini („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) i Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018).

Ukoliko je bilo koji deo ovih uslova nezakonit, nevažeći ili nesprovodiv, onda je taj deo odvojiv i nema uticaj na validnost i sprovođenje ostatka uslova. Odlaganje ili nepostupanje USAGIC neće uticati na prava i pravne lekove od kojih se izričito ne odriče u pisanoj formi. Nećemo biti odgovorni za odlaganje ili štetu nastalu kao rezultat za okolnosti koje su van naše kontrole.

5. Kontakt informacije

Za sve dodatne informacije, molimo kontaktirajte nas na: 0114061243

POLITIKA PRIVATNOSTI

USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD POLITIKA PRIVATNOSTI

Ažurirano dana 09.12.2020. godine.

Mi, USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD (u daljem tekstu kao USAGIC) posvećeni smo zaštiti Vaše privatosti. Ova politika privatnosti se odnosi na informacije i podatke koje prikupljamo i kontrolišemo našim veb-sajtovima ili kroz kanale koji su opisani u daljem tekstu. Takođe, opisuje i vaš izbor prilikom pristupa i ispravke vaših ličnih podataka. Mi ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko dugo ćemo ih čuvati. To Vam omogućava da se sami odlučite u koje svrhe možemo da koristimo Vaše podatke. Ukoliko se ne slažete sa politikom privatnosti ne bi trebalo da posećujete naše veb-sajtove.

Periodično ažuriramo politiku privatnosti. Sve izmene ćemo postaviti na ovu stranicu, a ukoliko su promene značajne, poslaćemo vam e-mail.

Iako ćemo vas obaveštavati ukoliko bude značajnijih izmena u politici privatnosti, savetujemo vam da povremeno posećujete ovu stranicu.

Ukoliko imate pitanje u vezi sa politikom privatnosti ili u vezi sa načinom na koji postupamo sa informacijama koje nam dostavljate pišite nam na mail [email protected] ili nam pošaljite poštu na sledeću adresu: USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074 Beograd – Novi Beograd, sa naznakom: politika privatnosti.

 1. Informacije koje prikupljamo
 2. Kako koristimo informacije koje smo prikupili
 3. Kako raspolažemo informacijama koje smo prikupili
 4. Kolačići
 5. Kako da pristupim i kontrolišem lične podatke

1. Informacije koje prikupljamo

Prilikom posete našeg sajta

Budite slobodni da pretražujete sajt bez pružanja ličnih informacija. Kada boravite na sajtovima, mi prikupljamo navigacione informacije ili lične informacije ukoliko se pretplatite na mailing listu.

„Lične informacije“

Ovo se odnosi na sve informacije koje dobrovoljno upisujete u forme na sajtu koje vas identifikuju, uključujući kontakt informacije, kao što su e-mail adresa, naziv firme, adresa, broj telefona, informacije o vama i o vašoj firmi.

Lične informacije mogu obuhvatati informacije koje unosite na sajt i informacije o vama koje su dostupne na internetu – kao što su Facebook, LinkedIn, Twitter ili Google.

Lične informacije obuhvataju navigacione informacije koje mogu direktno ili indirektno identifikovati pojedinca. Navigacione informacije se odnose na informacije u vezi sa vašim računarom i o vašoj poseti veb-sajtu, kao što je IP adresa, geografska lokacija, vrsta pretraživača, referalni izvori, dužina posete i pregledane stranice.

Pročitajte upotrebu navigacionih informacija u nastavku teksta. Osim ovoga, ne prikupljamo nijedne druge poverljive informacije o vama.

„Poverljive informacije“

Ovo se odnosi na broj kreditne ili debitne kartice, informacije o računu, LBO, broj pasoša, broj vozačke dozvole ili slične lične identifikacije, rasno ili etničko poreklo, informacije o psihičkom ili fizičkom stanju, podaci o zaposlenjiu, informacije o finansijama ili o zdravlju.

Podaci o log-ovanju

Kada posećujete sadržaj koji smo kreirali na našim sajtovima, automatski beležimo informacije o računaru i softveru koji koristite. Ove informacije obuhvataju vašu IP adresu, tip pretraživača, naziv domena, ISP, stranice koje ste pregledali na našem sajtu (npr. html stranice, grafička rešenja, itd.), operativni sistem, ponašanje na sajtu, dužinu posete i referalne sajtovi. Ove informacije USAGIC koristi za kreiranje statističkih informacija u vezi sa našim sajtovima.

Informacije o deci

Ovi veb-sajtovi nisu namenjeni deci ispod 16 godina. Mi ne prikupljamo svesno niti namerno informacije o deci ispod 16 godina. Ukoliko verujete da smo prikupili informacije o detetu ispod 16 godina, kontaktirajte nas na mail [email protected], kako bismo uklonili i obrisali ovakve informacije.

2. Kako koristimo informacije koje smo prikupili

Usklađenost sa našom politikom privatnosti

Informacije koje prikupljamo koristimo samo u saglasnosti sa ovom politikom privatnosti.

Distribucija ličnih informacija

Nikada nećemo prodavati vaše lične informacije trećoj strani.

Upotreba ličnih informacija

Pored navedene upotrebe podataka u ovoj politici privatnosti, lične informacije možemo koristiti za:

 • unapređenje vašeg korisničkog iskustva, kroz prilagođavanje veb-sajta;
 • slanje informacija ili sadržaja USAGIC za koji mislimo da bi bio relevantan za vas
  putem e-maila ili drugih marketinških kanala;
 • promociju korišćenja naših usluga i deljenje promotivnih informacija i sadržaja u
  skladu sa vašim preferencijama;
 • omogućavanje statitičkih podataka drugim kompanijama o našim korisnicima, s tim da u ovim informacijama nećete biti identifikovani kao pojedinačni korisnik;
 • slanje informacija u vezi sa promenama pravila upotrebe, politike privatnosti (uključujući i politiku kolačića) ili drugih pravnih dokumenata;
 • ispunjavanje zakonskih zahteva.
Upotreba navigacionih informacija

Koristimo navigacione informacije za rad i unapređenje veb-sajtova. Možemo koristiti navigacione informacije samostalno ili u kombinaciji sa ličnim informacijama kako bismo vam pružili personalizovane informacije u vezi sa USAGIC.

Izjave i komentari klijenata

Postavljaćemo izjave i komentare klijenata na veb-sajt, koji mogu da sadrže lične informacije. Pre postavljanja informacija na sajt prethodno ćemo tražiti odobrenje klijenta.

Funkcije društvenih medija

Naši veb-sajtovi uključuju i funkcije društvenih medija, kao što su Facebook like dugme i vidžeti, kao što su share dugme ili interaktivni mini programi koji su aktivni na našem sajtu. Ove karakteristike mogu prikupljati vašu IP adresu, koje stranice posećujete i mogu podesiti kolačiće koji omogućavaju funkcionisanje ovih karakteristika na pravi način.

Funkcije duštvenih medija i vidžeta vodi ili treća strana ili se nalaze direktno na našim veb lokacijama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na karakteristike društvenih mreža. Vaše interakcije sa ovim karakteristikama su obuhvaćene politikom privatnosti kompanija koje omogućavaju ove funkcije.

Eksterni veb-sajtovi

Naši veb-sajtovi linkuju ka drugim veb-sajtovima. Ovi sajtovi nisu u našoj kontroli i nismo odgovorni za njihov sadržaj ili praksu način rada. Naše postavljanje takvih linkova ne predstavlja podršku ostalim veb-sajtovima, njihovom sadržaju, njihovim vlasnicima niti njihovim praksama. Ova politika privatnosti se ne odnosi na ostale veb-sajtove koji nisu u sastavu USAGIC, koji su subjekti svojih politika privatnosti.

Zadržavanje ličnih informacija

Koliko dugo čuvamo informacije koje prikupljamo zavisi od tipa informacije, kao što ćemo navesti u detaljima u nastavku. Posle određenog vremena, ili ćemo obrisati vaše informacije, ili će one postati anonimne, ili ukoliko ovo nije moguće čuvaćemo vaše informacije i izopštiti ih iz dalje upotrebe, dok brisanje ne bude moguće.

Čuvamo lične informacije koje ste nam pružili tamo gde postoji trenutna potreba za tim. Kada ne postoji legitimna potreba za obradu vaših podataka, mi ćemo informacije bezbedno obrisati ili ih učiniti anonimnim, ukoliko ovo nije moguće sačuvaćemo vaše lične podatke i izolovaćemo ih od bilo kakve buduće obrade, dok brisanje ne bude omogućeno. Obrisaćemo ove informacije ranije ukoliko postoji takav zahtev, kao što je objašnjeno u odeljku kako da pristupite i kontrolišete svoje lične podatke u daljem tekstu.

Ukoliko ste se odlučili da primate marketinški materijal od nas, zadržavamo informacije o vašim marketinškim preferencijama u doglednom vremenu od datuma kada ste poslednji put izrazili interesovanje za sadržaj koji kreiramo, proizvode ili usluge, kao što je informacija kada ste poslednji put otvorili mail koji vam je poslala USAGIC. Ove informacije ćemo obrisati ranije ukoliko postoji takav zahtev, kao što je opisano u delu kako da pristupite i kontrolišete lične informacije, u nastavku teksta.

Čuvamo informacije koje su potekle od kolačića i drugih tehnologija za praćenje u razumnom roku od datuma kada je takva informacija nastala.

3. Kako raspolažemo informacijama koje smo prikupili

Okolnosti u kompaniji

Ukoliko našu delatnost (ili našu imovinu) preuzme druga kompanija procesom spajanja, pripajanja ili bankrotstvom i/ili na neki drugi način, ta kompanija će imati pristup svim informacijama koje je prikupila USAGIC na svojim sajtovima. O ovakvim okolnostima bićete obavešteni putem email-a i/ili istaknutim obaveštenjem na našem sajtu, ukoliko dođe do promene u vlasništvu, upotrebi vaših ličnih informacija i daljim koracima šta možete preduzeti u vezi sa vašim ličnim informacijama.

Prinudno otkrivanje

Zadržavamo pravo da koristimo ili priložimo vaše lične informacije, ukoliko je to propisano zakonom ili osnovano verujemo da je upotreba ili prilog neophodan da zaštiti naša prava, sigurnost ili sigurnost drugih, istraživanje obmane, ili kako bismo se usaglasili sa zakonom, zahtevom suda ili pravnim procesom.

4. Kolačići

Kolačići

USAGIC koristi kolačiće da analizira trendove, da administrira veb-sajt, prati ponašanje korisnika na sajtu i da prikuplja demografske informacije o korisnicima za celokupnu bazu korisnika. Da biste saznali više o tome kako koristimo kolačiće na našim veb-sajtovima i kako upravljamo podacima posetite našu stanicu politika kolačića.

Oglašavanje

Partneri smo sa oglasnim mrežama preko kojih prikazujemo oglase na drugim sajtovima. Naša oglašivačka mreža koristi kolačiće da prikupi informacije u vezi sa vašim aktivnostima na ovom i drugim sajtovima i da vam omogući ciljane oglase, bazirane na vašem interesovanju.

Tehnologije praćenja od strane trećih strana

Upotreba kolačića od bilo koje kompanije za praćenje nije obuhvaćena našom politikom privatnosti i politikom o kolačićima.

5. Kako da pristupim i kontrolišem lične podatke

Pregled, ispravljanje i uklanjanje vaših ličnih informacija

U vezi sa zaštitom podataka imate sledeća prava:

 • Možete tražiti pristup, ispravku, ažuriranje ili brisanje ličnih podataka.
 • Možete uložiti protest protiv obrade vaših ličnih podataka, tražiti da onemogućimo obradu vaših ličnih podataka.
 • Ukoliko smo prikupili i obradili vaše lične podatke uz vaš pristanak, možete povući svoju dozvolu u bilo kom trenutku. Povlačenje vašeg pristanka neće uticati na legalnost bilo kog poteza koji smo napravili pre povlačenja odobrenja, niti će uticati na obradu vaših ličnih podataka koja je sprovedena, u skladu sa zakonskim propisima i drugim, za koje nije potrebna izričita dozvola.

Kako biste iskoristili bilo koje od ovih prava kontaktirajte nas na [email protected] ili nam pošaljite poštu na sledeću adresu: USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074 Beograd – Novi Beograd, sa naznakom: privatnost, sa naznakom: privatnost. Odgovorićemo na vaš zahtev s ciljem da promenimo, ispravimo ili obrišemo informacije o vama u doglednom vremenskom roku i da vas obavestimo da su akcije preduzete.

Odjavite se sa naše marketinške liste

Možete se odjaviti sa naših marketinških komunikacija tako što ćete kliknuti na „unsubscribe“ link koji se nalazi u dnu e-maila koji vam šaljemo i na taj način ažurirati svoje preferencije ili tako što ćete nam poslati email na: [email protected] ili nam pošaljite poštu na sledeću adresu: USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074 Beograd – Novi Beograd, sa naznakom: privatnost.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se kurs (možete staviti npr. srednji kurs Narodne Banke Srbije). Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebnom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica ChipCard a.d Beograd, pa se tako kompletan proces naplate obavlja na stranicama ChipCard-a. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

IZJAVA O PDV

USAGIC Ecommerce Solutions DOO Beograd je od 1. januara 2023. godine obveznik PDV – a i isti je uračunat u cenu.

DOSTAVA

Dostavu vršimo na teritoriji cele Srbije putem kurirske službe City Express. Svaki paket je na vašoj adresu u roku od 24/48 časova (radnim danima). Trošak varira, 250din je za Beograd dok za teritoriju cele Srbije moze da bude od 325 do 425 dinara i više u slučaju da je Vaš paket teži od 5kg. Za porudžbine veće od 4000 dinara dostava je besplatna.

Na Kosovo i Metohiju može da se šalje sa visinom otkupa do 2000din, u slučaju da prelazi tu cifru potrebno je ili platiti avansno ili podeliti porudžbinu.

U Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu šaljemo Post Pak-om kojim se plaćanje vrši pouzećem, s tim što prolazi kroz carinu i troškovi poštarine zavise od težine
https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=1001052&Dokument=privreda-paketske-inostranstvo-postpak-lat.pdf

U Hrvatsku takođe šaljemo putem pošte, dok se plaćanje vrši isključivo avansno, pre slanja. Troškovi poštarine su navedeni na sledećem linku
https://www.posta.rs/DocumentViewer.aspx?IdDokument=155&Dokument=stanovnistvo-paketske-inostranstvo-paket-cir.pdf

POLITIKA KOLAČIĆA

Ažurirano: 09.12.2020. godine

Ova politika kolačića objašnjava na koji način USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD (u daljem tekstu kao USAGIC) koristi kolačiće kako bi prepoznala kada koristite naš veb-sajt. Ovaj tekst objašnjava koje tehnologije koristimo i zbog čega ih koristimo, kao i vaše pravo da kontrolišete njihovu upotrebu.

Šta su kolačići?

Kolačić je mali fajl koji sadrži niz znakova koji se šalju vašem računaru prilikom posete našim veb-sajtovima. Kada ponovo posetite naš veb-sajt kolačić dozvoljava veb-sajtu da prepozna vaš pretraživač. Kolačići mogu da čuvaju preferencije korisnika i druge informacije. Kolačići obezbeđuju lagodnost korišćenja, tako što štede vaše vreme, jer daju informaciju serveru veb-sajta da ste se vratili na određenu stranicu. Kolačiće koje postavlja vlasnik sajta (u ovom slučaju, USAGIC) se nazivaju kolačići prve strane ili „first party cookies“. Kolačiće koje postavljalju druge strane, koje nisu vlasnici sajta se nazivaju kolačići treće strane ili „third party cookies“. Kolačići trećih strana omogućuju pružanje funkcionalnost veb-sajta (npr. za oglašavanje, interaktivni sadržaj i analitika). Strane koje postavljaju kolačiće trećih strana mogu da prepoznaju vaš računar i kada posetite veb-sajt i kada posetite druge određene veb-sajtove.

Zašto koristimo kolačiće?

Kolačiće prve strane koristimo iz više razloga. Neki kolačići su neophodni iz tehničkih razloga kako bi veb-sajt funkcionisao, ove kolačiće označavamo kao nepohodne ili izuzetno potrebne. Ostali kolačići nam omogućavaju da pratimo i prepoznamo interesovanja naših korisnika, kako bismo unapredili iskustvo na našem veb-sajtu. Na primer USAGIC čuva podatke o tome koje ste sajtove i stranice posetili u okviru USAGIC sajtova, kako bismo ustanovili koja stranica USAGIC je najpopularnija ili najviše korišćena. Ove informacije se koriste za prilagođavanje sadržaja i promocije USAGIC veb-sajtova korisnicima čije ponašanje ukazuje da su zainteresovani za određenu oblast. Kolačići treće strane se aktiviraju kroz naš veb-sajt zbog oglašavanja, praćenja analitike i u ostale svrhe. Ovo je opširnije opisano u nastavku teksta.

Koje vrste kolačića koristimo i kako ih koristimo?

Posebne vrste kolačića prve i treće strane plasiramo kroz naše veb-sajtove i kroz ciljeve koje ostvaruju. Ovi kolačići obuhvataju:

 • Osnovni kolačići veb-sajta: Ovi kolačići su neophodni za pružanje usluga naših veb- sajtova.
 • Kolačići za performanse i funkcionalnost: Ovi kolačići se koriste za unapređenje performansi i funkcionalnosti naših veb-sajtova, ali nisu obavezni za korišćenje. Međutim, bez ovih kolačića određene funkcionalnosti mogu postati nedostupne.
 • Kolačići za analitiku i prilagođavanje: Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se koriste u statističkom obliku koji nam pomaže da shvatimo kako kako se naši veb- sajtovi koriste i koliko su efektivne naše marketinške kampanje ili da nam pomognu kako prilagodimo veb-sajtove vašim potrebama.
 • Kolačići za oglašavanje: Ove kolačiće koristimo kako bismo vam prilagodili oglasne poruke, kako bi bile što relevantnije. One služe tome da spreče određenu reklamu da se konstanto pojavljuje, omogućuju da se oglasi pravilno prikazuju i u nekim slučajevim da plasiranje reklame koja je bazirana na vašim interesovanjima.
 • Kolačići društvenih mreža: Ovi kolačići se koriste kako bi omogućili da delite stranice ili sadržaj koji smatrate da je interesantan na našem sajtu putem trećih strana – društvenih mreža i drugih veb-sajtova. Ovi kolačići mogu biti korišćeni i u svrhe oglašavanja.

Kako mogu da kontrolišem kolačiće?

Imate pravo da odlučite da prihvatite ili ne prihvatite kolačiće. Ukoliko ne prihvatite kolačiće možete da nastavite da koristite veb-sajtove, ali nećete imati pristup nekim funkcionalnostima i delovima sajta. Pošto se načini podešavanja kolačića u pretraživaču razlikuju kod različitih pretraživača trebalo bi da u podešavanjima pretraživača pronađete više informacija. Mnoge oglašivačke mreže nude opcije da se odjavite iz ciljanih oglasa.

Ukoliko biste želeli da saznate više o tome, posetite www.aboutads.info/choices/ ili www.youronlinechoices.com. Možete se odjaviti klikom na sledeće linkove: http://preferences-mgr.trustarc.com/ (ili ukoliko se nalazite u Evropskoj Uniji: http://www.youronlinechoices.eu/).

Imajte na umu da odjavom preko ovih servisa nećete biti odjavljeni sa svih oglasa. Nastavićete da viđate generičke oglase. Osnovni kolačići na veb-sajtu: Iz razloga jer su neki kolačići neophodni da bi veb-sajtovi funkcionisali, ne možete da ih ne prihvatite. Možete ih naravno blokirati ili ih obrisati u podešavanjima pretraživača, kao što je opisano u tekstu iznad.

Koliko često ćemo ažurirati politiku kolačića?

Politiku kolačića ćemo ažurirati s vremena na vreme kako bismo objasnili, na primer, promene kolačića koje koristimo operativno, pravno ili iz zakonskih razloga. Ohrabrujemo vas da posećujete ovu stranicu, kako biste bili informisani u vezi sa upotrebom kolačića. Datum poslednjeg ažuriranja se nalazi u vrhu ove stranice.

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA

Na osnovu odredbi Zakona o zaštiti potrošača (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2014, 6/2016 – dr.zakon i 44/2018 – dr. zakon) kao i odredbi Zakona o trgovini (“Sl. glasnik RS”, br. 52/2019) USAGIC ECOMMERCE SOLUTIONS DOO BEOGRAD, Jurija Gagarina 14 G,11074 Beograd – Novi Beograd, dana 09.12.2020. godine, donosi:

PRAVILNIK O ZAŠTITI POTROŠAČA I NAČINU REŠAVANJA REKLAMACIJA

Ovim pravilnikom uređuju se prava potrošača, kao i način i postupak rešavanja reklamancija potrošača na nedostatke prodatog proizvod putem internet prodaje.

I OPŠTE ODREDBE
Član 1.
Prodavac prodaje robu na malo potrošačima na način da vodi računa o pravu potrošača na zaštitu i da prodaju obezbedi pod jednakim uslovima na tržištu za sve potrošače, vodeći računa o ograničenjima u oblasti prometa robe putem interneta.
Član 2
Prodavac prilikom prodaje robe ne sme vršiti diskriminaciju potrošača na neki od načina predviđenih odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Član 3.
Potrošač u smislu ovog Pravilnika koji ima pravo na reklamaciju jeste svako fizičko lice koje kupuje robu za lične potrebe, a pod uslovima i rokovima propisanim odgovarajućim Zakonom kao i ovim Pravilnikom.

II PRAVA I OBAVEZE POTROŠAČA
Član 4.
Potrošač ima pravo da kod prodavca vrši kupovinu robe da bi zadovoljio osnovne potrebe,ima pravo na bezbednost; pravo na pravnu sigurnost i zaštitu, pravo na obaveštenost; pravo na informisanost u okviru obaveze i mogućnosti prodavca da mu pruži o osnovnim karakteristikama robe prema deklaraciji za svaku pojedinačnu robu, pravo na
izbor pri kupovini, pravo na reklamaciju, na način regulisan ovim pravilnikom i zakonskim propisima.
Član 5.
Potrošač ima pravo na reklamaciju na način regulisan odredbama ovog Pravilnika u skladu sa zakonskim propisima. Da bi ostvario pravo na reklamaciju potrošač je obavezan da obezbedi bilo kakav dokaz o kupovini: broj porudžbine ili broj računa-otpremnice ako je proizvod kupljen preko web shopa.
Član 6.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako se utvrdi da su nedostaci nastali njegovom krivicom ili ako nema dokaz (fiskalni isečak, račun-otprmenicu,ugovor o prodaji robe na daljinu,…) da je proizvod kupljen u maloprodajnom objektu, ili putem web shopa Prodavca.
Član 7.
Potrošač ima pravo da od prodavca dobije tačne, potpune i jasne informacije o osnovnim karakteristikama proizvoda, poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona, prodajnoj ceni, načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošaća po osnovu nesaobraznosti robe, kao i sva druga obaveštenja u skladu sa članom 13 Zakona o zaštiti potrošača i propisima koji uredjuju trgovinu.

III OBAVEZE TRGOVCA
Član 8.
Obaveza Prodavca je da potrošaču za kupljenu robu u slučaju kupovine preko web shopa, prodavac je dužan da izda Fakturu-Otpremnicu, sa svim propisanim elementima.
Član 9.
Prodavac vrši prodaju robe poštujući odredbe zakonskih propisa koje se odnose na zaštitu zdravlja i sigurnost potrošača, kao i da vrši prodaju na način da se zaštite ekonomski interesi potrošača.
Član 10.
Prodavac neće uslovljavati prodaju jedne vrste robe vezivanjem za prodaju druge vrste robe.
Član 11.
Prodavac ne sme obmanjivati potrošače na način da daje netačne, nepotpune, neosnovane, nejasne ili dvosmislene informacije ili prećutkivati podatke o stvarnim svojstvima i kakrakteristikama robe.

IV POSTUPAK REKLAMACIJE
Član 12.
Potrošač reklamaciju može izjaviti usmeno ili putem telefona, pisanim putem na adresu trgovca, elektronskim putem, isključivo uz dostavu dokaza o kupovini. Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije pisanim putem ili elektronski, odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana. Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u navedenom roku, dužan je da o produženju roka za rešavanje reklamacije obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciju primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom. Potrošač koji je obavestio prodavca o nesaobraznosti robe, ima pravo da zahteva od prodavca da otkloni nesaobraznost bez naknade, zamenom za drugi proizvod ili da traži povraćaj novca.
Član 13.
Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno od robe kupljene putem web shop porudžbine, potpisivanjem izjave o odustanku. Izjava o odustanku biće blagovremena ako je poslata u roku od 14 dana od dana prijema robe (bez navodjenja razloga i dodatnih troškova sem troškova povrata-slanja prodavcu) od dana prijema robe.
Prodavac je dužan da izvrši povraćaj uplata koje je primio od potrošača, u roku od 14 dana od dana kada je primio izjavu o odustanku od ugovora. Potrošač je dužan da vrati robu prodavcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu o odustanku.
Član 14.
Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na potrošača. Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na potrošača, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti i otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost
potrošača.
Član 15.
Potrošač je dužan da se pridržava svih uputstava iz deklaracije u pogledu namenske
upotrebe proizvoda, njegovog čuvanja i sl.
Član 16.
Potrošač nema pravo na reklamaciju ako je nedostatak na proizvodu nastao njegovom krivicom, fizičko-hemijska oštećenja pri upotrebi proizvoda, spajanje na nesigurne izvore napajanja ili nepravilno održavanje robe.
Član 17.
Osoba ovlaščena za prijem reklamacija od strane potrošača u evidenciji o primljenimreklamacijama unosi sledeće podatke i izdaje reklamacioni list potrošaču sa sledećimpodacima:
 O podnosiocu i datumu prijema reklamacije;
 Podatke o robi ( naziv, šifra artikla, cena)
 Kratak opis nesaobraznosti i zahteva iz reklamacije;
 Datum izdavanja potvrde o prijemu reklamacije;
 Odluku o odgovoru potrošaču,
 Datum dostavljanja te odluke,
 Ugovorenom primerenom roku za rešavanje na koji se saglasio potrošač;
 Načinu i datumu rešavanja reklamacije,
 Kao i informacije o produženju roka za rešavanje reklamacije.
Član 18.
Prispele reklamacije unose se u Knjigu evidencije reklamacija kupaca koja se vodi elektronski. Osoba ovlašćena za prijem reklamacija je dužna da primi reklamaciju i istu odmah prosledi osobi odgovornoj za rešavanje reklamacija koja odlučuje o reklamaciji radi daljeg vodjenja postupka. Osoba odgovorna za rešavanje reklamacija o reklamaciji odlučuje
odmah, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana prijema reklamacije. O odluci o reklamaciji ovlašćeno lice obaveštava potrošača pisanim putem, slanjem obaveštenja preporučenom poštom ili elektronskim putem.
Član 19.
Svi troškovi koji nastanu po osnovi reklamacije padaju na teret prodavca.
Član 20.
Prispelu reklamaciju pregleda osoba odgovorna za rešavanje reklamacija, koja donosi odluku o osnovanosti reklamacije odmah a najksanije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Osoba odgovorna za reklamacije, može doneti odluku:

Da se nedostatak na proizvodu otkloni uz saglasnost kupca

Da se kupljeni proizvod zameni novim ili sličnim

Da se vrati plaćeni iznos kupcu prema računu ili drugom dokazu koji pruži potrošač
(ugovor na daljinu).

Član 21.
Reklamacijama podleže i roba kupljena na akcijama, sniženjima i rasprodajama.

V OVLAŠĆENJA I ODGOVORNOSTI

Član 22.
Ukoliko dođe do spora preko nadležnog suda ili spor bude pokrenut na osnovu prijave nadležnog inspektora zbog nepravilnog i neblagovremenog postupka prema kupcu, odgovorna lica u smislu ovog Pravilnika su: Osoba ovlašćena za rešavanje reklamacija i Prodavac.

VI OSTALE ODREDBE

Član 23.
Osoba ovlašćena za rešavanja reklamacija je dužna da vodi evidenciju za svaku reklamaciju, po svim elementima za svaki mesec i istu dostavlja nadležnoj službi. Ovlašćeno lice u prodaji takođe je dužno da vodi odgovarajuću evidenciju o primljenim reklamacijama kupaca i da je čuva najmanje dve godine od dana podnošenja reklamacija potrošača.

VII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 24.
Potrošač mora biti obavešten o uslovima i načinu reklamacije robe, gde i kome se podnosi reklamacija kao i ostalim odredbama Pravilnika.
Član 25.
Izmene i dopune Pravilnika vrše se po postupku za njegovo donošenje. Na sve što nije posebno regulisano ovim Pravilnikom, shodno će se primenjivati relevantne odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača

Ovde možete preuzeti sva potrebna dokumenta:

0
  0
  VREĆA ZA POKLONE
  VAŠA VREĆA JE PRAZNAVRATI SE NA PRODAVNICU